Medier i kulturhistorien

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i de kulturhistoriske konsekvenser af mediernes udvikling.

 

Læringsmål

Viden

  • viden om mediehistoriske og medieteknologiske udviklinger og disses indvirkning på kulturhistoriske og sociale transformationsprocesser
  • kendskab til hovedtræk af bogens, pressens, radioens, filmens, tv’s og de digitale mediers historie
  • indsigt i de medieæstetiske udtryks forbindelse til kulturspecifikke problemstillinger.

Færdigheder

  • evne til at indplacere og analysere et medieprodukt i en bredere medie- og kulturhistorisk sammenhæng
  • evne til at arbejde med og fortolke kulturelle udtryk i lyset af medieæstetiske og -teknologiske rammer
  • evne til at diskutere kulturhistoriske problemstillinger og kulturelle interaktioner inden for mediernes historiske udvikling.

Kompetencer

  • kompetence til at forstå medierede kulturmøder og kulturel interaktion
  • evne til at reflektere over digitale objekters kulturelle påvirkning.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier i kulturhistorien
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved tilstedeværelse ved mindst 80 % af kursusgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen, fx gennem mundtlige oplæg. Kravene til aktiv deltagelse fastsættes af kursusholder og oplyses ved kursets start.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 6 sider. Emnet aftales med underviseren. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Cultural History
ModulkodeBASFKULT2205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet