Kulturelle blandingsformer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i kultur på tværs af nationale og internationale grænser og medieringer, kulturmøder og kulturelle interaktioner og blandingsformer.

Læringsmål

Viden

  • viden om kulturmøder, interaktioner mellem kulturer og indoptagelse og overførsel af elementer fra andre kulturer
  • forståelse af historiske kulturmøder og deres nutidige konsekvenser
  • indsigt i de institutionelle, politiske og økonomiske rammebetingelser for tværkulturelle formationer
  • forståelse af medierede og æstetiske udtryk for kulturelle blandingsformer
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem problemorienteret projektarbejde.

Færdigheder

  • evne til at lokalisere, analysere og kritisk vurdere møder og interaktioner mellem kulturer
  • evne til at kunne udpege og fortolke tendenser i for- og samtidens kulturelle blandingsformer samt evne til at forklare baggrunde herfor
  • evne til at argumentere for projektarbejdets problemstilling og relevans på baggrund af valgte teorier og empiriske eksempler.

Kompetencer

  • bevidsthed om mediernes æstetiske udtryks rolle i kulturel interaktion
  • kompetence til at kunne forholde sig til kompleksiteten i mødet mellem kulturer.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturelle blandingsformer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejde-de projekter.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Hybrids
ModulkodeBASFKULT2103
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet