National og Global Kultur

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til teorier om og analyser af lokale, regionale og nationale kulturer set i forhold til transnationale, europæiske og globale kulturprocesser.

Læringsmål

Viden

  • viden om og forskellige perspektiver på det nationale og det globale samt det europæiske og det ikke-europæiske
  • forståelse af nutidige politiske, økonomiske, kulturelle og sociale dimensioner af globaliseringsprocessen i forhold til nationale og regionale kulturer.

Færdigheder

  • evne til at identificere og analysere lokale, nationale, europæiske og globale kulturtraditioner
  • færdigheder i at analysere og forholde sig til forskellige former for viden og værdier i det globale vidensamfund
  • evne til at redegøre for aktuel forskningsbaseret viden inden for problemstillingens kontekst.

Kompetencer

  • kompetence til at forstå samspillet mellem det lokale, det nationale, det transnationale og det globale.
     

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNational og Global Kultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse, som her defineres ved tilstedeværelse ved mindst 80 % af kursusgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen, fx gennem mundtlige oplæg. Kravene til aktiv deltagelse fastsættes af kursusholder og oplyses ved kursets start.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på højst 6 sider. Emnet aftales med underviseren. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNational and Global Culture
ModulkodeBASFKULT2102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet