Centrale kulturbegreber

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til centrale kulturbegreber og kulturanalytiske teorier og metoder, herunder kulturbegrebet set fra forskellige disciplinære og geografiske perspektiver.

Læringsmål

Viden

  • viden om centrale kulturbegreber
  • overblik over centrale kulturanalytiske teorier og metoder
  • kendskab til kulturbegrebets udviklingshistorie.

Færdigheder

  • evne til at redegøre for forskellige kulturteorier
  • evne til at anvende forskellige kulturbegreber i konkrete og analytiske sammenhænge
  • evne til at identificere kulturelle problemstillinger
  • evne til at redegøre og argumentere for valg af relevante metoder relateret til kulturelle problemstillinger.

Kompetencer

  • evne til at anvende kulturanalytiske teorier og metoder, herunder at arbejde med analyse af kulturelle problemstillinger, bl.a. ved hjælp af antropologiske og etnologiske, samfundsteoretiske og hermeneutiske metoder.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCentrale kulturbegreber
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i form af en bunden 5-dages hjemmeopgave.
Besvarelsen må højst være på 12 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCentral Cultural Concepts
ModulkodeBASFKULT2101
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet