Politologisk grundkursus

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende grundlæggende viden om og overblik over politologiens hovedtemaer og centrale problemstillinger, herunder indføring i politologiske teoridannelser og begrebsanvendelser. Modulet introducerer til klassiske og nyere politologiske hovedtemaer og problemstillinger. Centralt står temaerne 1)stat, politik og demokrati, 2) politiske partier, vælgeradfærd og politisk kultur, 3) policy-dannelse, styring og beslutningsprocesser, 4) EU og international politik

Læringsmål

Viden

  • har overblik over politologiens hovedtemaer og udviklingslinjer

  • har kendskab til en bred vifte af politologiske begreber, modeller og teoridannelser

  • har viden om både historiske og aktuelle politiske skillelinjer og brudflader

Færdigheder

  • kan sammenligne politologiske teoridannelser og begreber

  • kan anvende politologiske teorier og begreber til analyse af politologiske problemstillinger

Kompetencer

  • selvstændigt kan udvælge teorier i forhold til analyse af en given problemstilling

  • selvstændigt kan reflektere over og formulere kritik af udvalgte politologiske begrebs- og teoridannelser

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitologisk grundkursus
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel 5 timers stedprøve med intern censur
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Political Science
ModulkodeBASAM20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet