Socialpsykologi med samfundsteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter teorier om, hvorledes individet må forstås som socialt og samfundsmæssigt, og herunder dækkes både psykologiske og sociologiske tilgange til socialpsykologien.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • teorier og metoder indenfor socialpsykologien
  • socialpsykologiens videnskabshistoriske udvikling og feltets aktuelle status
  • centrale teorier og metoder indenfor samfundsteori 
  • elementære begreber indenfor sociologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at kunne undersøge og anvende socialpsykologiske problemstillinger på en metodisk forsvarlig måde i bl.a. forandringsorienteret øjemed
  • at vurdere og identificere centrale samfundsteoretiske problemstillinger af betydning for psykologien
  • at identificere og analysere centrale teoretiske konflikter mellem væsentlige klassiske og moderne samfundsteorier med relevans for psykologien samt
  • at formidle socialpsykologiske og samfundsteoretiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at benytte socialpsykologisk og samfundsteoretisk viden til at håndtere problemstillinger indenfor feltet
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialpsykologi med samfundsteori
Prøveform
Mundtlig
Prøven er individuel.
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under samtalen.
Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes individuelt i relation til pensum. Der gives karakter på grundlag af den samlede præstation.

Pensumramme: 1500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 1-3 sider.
Normeret prøvetid: 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Psychology including Social Theory
ModulkodeBAPSY20162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet