Bachelorprojekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for uddannelsens fagområder.

Modulet består af to faglige elementer:

 • Kursus i videregående projektmetode og videnskabsteori, bestående af en kombination af forelæsninger og workshops.
 • Bachelorprojekt, hvor den studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber inden for uddannelsens fagområder.

Læringsmål

Viden

 • Har viden til at identificere og afgrænse en relevant videnskabelig problemstilling
 • Har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier fra et eller flere af uddannelsens fagområder, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

 • Kan argumentere for problemformuleringens faglige relevans
 • Kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
 • Kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
 • Kan inddrage videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser til at reflektere over projektets og konklusionernes kvalitet
 • Kan på et udvidet niveau inddrage eksisterende videnskabelig litteratur på området med henblik på at præcisere analysens bidrag til ny viden
 • Kan på et udvidet niveau anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder samt relevante digitale værktøjer til datastrukturering og -analyse.
 • Kan formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt videnskabeligt sprog

Kompetencer

 • Kan tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde selvstændigt og konstruktivt enten i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe eller individuelt
 • Kan indgå konstruktivt i projektorganiserede læringsmiljøer
 • Kan reflektere over egen læring og egen faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminar. Endvidere udbydes et obligatorisk kursus i udvidet projektmetode og videnskabsteori.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBAPAS202218
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet