Politisk adfærd

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet i politisk adfærd er orienteret mod at forklare individers politiske holdninger, og den politiske adfærd, som holdninger udmøntes i. Gennem studiet af hvorvidt individers holdninger skabes som et resultat af f.eks. tidlig socialisering og iboende prædispositioner, konkrete personlige erfaringer, socio-økonomiske forhold som køn, uddannelse og indkomst, psykologi, genetik eller elite-kommunikation, kan vi opnå en forståelse af, hvordan mennesker formes som politiske individer – og hvilken adfærd det giver sig udslag i form af eksempelvis partivalg. 

Læringsmål

Viden

  • Kan redegøre for teoretiske hovedtraditioner inden for forskning i politisk adfærd og anvendte metoder
  • Kan reflektere over styrker og svagheder ved centrale teorier om politisk adfærd og de metoder der anvendes inden for disse
  • Kan forstå og diskutere hvordan teorier om politisk adfærd kan anvendes på aktuelle problemstillinger

Færdigheder

  • Kan udvælge relevante teorier og metoder til anvendelse i forbindelse med analyse af en given problemstilling
  • Kan analysere problemstillinger inden for politisk adfærd bredt forstået og formidle gennemførte analyser klart og præcist
  • Kan kritisk vurdere og selvstændigt diskutere undersøgelser af problemstillinger inden for feltet politisk adfærd

Kompetencer

  • Kan selvstændigt formulere en løsning på en problemstilling inden for politisk adfærd bredt forstået
  • Kan planlægge undersøgelser af problemstillinger inden for politisk adfærd bredt forstået.
  • Kan strukturere og gennemføre empiriske analyser i relation til fagmodulet ’Kvantitativ metode 2’

 

 

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk adfærd
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Behavior
ModulkodeBAPAS202214
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur m.v. i Moodle