Sociologi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om og overblik over sociologiens klassiske og nyere hovedtemaer og centrale problemfelter med de dertil hørende teoridannelser og begrebsanvendelser.

Kurset introducerer til et bredt udvalg af sociologiens klassiske og nyere hovedtemaer og centrale problemfelter og de dertil hørende teoridannelser og begrebsanvendelser.

 

Læringsmål

Viden

  • Har viden om og indsigt i sociologiens hovedtemaer
  • Har viden om kernebegreber og centrale forståelser inden for sociologiens hovedtemaer og centrale problemfelter

 

Færdigheder

  • Kan analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af en eller flere af sociologiens teoretiske grundpositioner og dertil hørende begrebsapparat
  • Kan sammenligne sociologiske teoridannelser og begreber

Kompetencer

  • Har kompetence til på selvstændigt grundlag at reflektere over centrale problemstillinger inden for sociologiens hovedtemaer
  • Kan selvstændigt udvælge teorier i forhold til en given problemstilling

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociology
ModulkodeBAPAS202203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur i Moodle