Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for centrale udviklingstendenser og forandringer i politiske institutioner, politiske kulturer og politisk identitetsdannelse.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor den studerende ud fra en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende relevante tilgange og begreber inden for feltet med anvendelse af kvantitative metoder.

Læringsmål

Viden

 • har en grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling inden den faglige ramme af modul 8
 • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte problemstilling

Færdigheder

 • på et grundlæggende niveau kan udarbejde en videnskabelig problemformulering, herunder argumentere for valg og fravalg og for problemformuleringens relevans
 • kritisk kan reflektere over valg og fravalg og diskutere disses konsekvenser for besvarelsen af problemformuleringen
 • kan argumentere for og udvælge relevante kvantitative metoder til besvarelsen af problemformuleringen
 • kan anvende kvantitative metoder i en analyse
 • kan formidle analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

 • på et grundlæggende niveau kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
 • kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer
 • kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et grundlæggende niveau.

Undervisningsform

Projektvejledning med tilknyttet vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project: Political Sociology and Quantitative Methods
ModulkodeBAPAS20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet