Bachelorprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme af modul 19, EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse og/eller modul 20, Komparativ og international politisk økonomi, og/eller modul 21, International politik.

Bachelorprojektet skrives inden for EU og europæisering af politik styring og politikdannelse og/eller Komparativ og international politisk økonomi, som udbydes på bacheloruddannelsen i politik og administration; 5. semester. Inden for disse moduler kan der vælges tilgange, genstandsfelter og litteratur som grundlag for bachelorprojektet. Der udarbejdes et bachelorprojekt, hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber fra begge eller et af modulerne.

Læringsmål

Viden

 • har viden til at identificere og afgrænse en relevant videnskabelig problemstilling
 • har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier indenfor den faglige ramme af EU og europæisering af politik styring og politikdannelse og/eller Komparativ og international politisk økonomi, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

 • kan argumentere for problemformuleringens faglige relevans
 • kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
 • kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
 • kan udvælge og argumentere for videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konsekvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet
 • på et udvidet niveau kan inddrage eksisterende videnskabelig litteratur på området med henblik på at præcisere analysens bidrag til ny viden
 • på et udvidet niveau kan anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • kan formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

 • kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
 • kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminar. Endvidere udbydes et obligatorisk kursus i projektmetode.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøve med udgangspunkt i projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project: The European Union and Europeanization of Political Policy Making and Regulation and/or Comparative and International Political Economy
ModulkodeBAPAS201733
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i samfundsfag
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet