Organisatorisk Læring og Samarbejde i og blandt Organisationer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunk i, hvorfor og hvordan forskellige organisatoriske aktører arbejder på tværs af organisatoriske grænser for både at nå egne - og fælles mål. Der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til organisatorisk samarbejde i og på tværs af organisationer. Endvidere arbejdes der med vidensociologiske perspektiver. Modulet beskæftiger sig med både offentlige, private, og offentlig-private samarbejder, ligesom samarbejder med frivillige organisationer og tredje sektor også introduceres.

Læringsmål

Viden

  • Teoretiske perspektiver på intra- og interorganisatoriske samarbejder
  • Forskellige former for intra- og interorganisatoriske samarbejder samt forskelle og ligheder mellem disse
  • Hvordan viden skabes, deles og anvendes på tværs af indre og ydre organisatoriske grænser
  • Teoretiske vinkler på opbygning af relationer i organisatoriske samarbejder.

Færdigheder

  • At forstå fordele og ulemper ved forskellige intra- og interorganisatoriske samarbejdsformer
  • At diskutere forskellige samarbejdsformers indflydelse på hvordan viden skabes og deles i organisatoriske samarbejder
  • At diskutere overgange mellem intra- og interorganisatorisk læring.

Kompetencer

  • At argumentere kritisk for hvilke former for intraorganisatorisk samarbejde der passer til en konkret mulighed
  • At kunne forholde sig kritisk til en given organisations samarbejdsformer og sætte den i forhold til organisationens samarbejdsbehov
  • At diskutere fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer på tværs af organisatoriske grænser og disse samarbejdsformers indflydelse på hhv. den intra- og interorganisatoriske læring.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk Læring og Samarbejde i og blandt Organisationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel udarbejdet synopsis og mundtligt dialog på baggrund her af.

Omfang: Min 8 og max 10 normalsider.

Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational learning and cooperation in and among organizations
ModulkodeBAOL20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet