Organisatorisk læring

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder en grundlæggende introduktion til og gennemgang af, hvad læring og videnanvendelse betyder for organisationer, perspektiver på organisatorisk læring, human ressource management strategier i relation til organisatorisk læring samt forankring af organisatoriske læreprocesser. Modulet skal give de studerende en generel forståelse for, hvad organisatorisk læring betyder i forhold til udviklingen af private såvel som offentlige organisationers strategi, kultur, struktur og teknologianvendelse samt, hvordan læring kan forankres og ledes i et strategisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • centrale teorier om læring og videnanvendelse i organisationer
  • centrale teorier om organisatorisk læring
  • centrale teorier om Human ressource management strategier
  • centrale teorier om evaluering af organisatorisk læring

Færdigheder

  • at analysere læring og videnanvendelse i organisationer, herunder positioner, relationer og betin-gelser for læring i organisationer.
  • at analysere og diskutere organisatorisk læring ud fra et human ressource management perspektiv

Kompetencer

  • at analysere, sammenligne og kritisk vurdere synspunkter vedrørende teorier om organisatorisk læring
  • at evaluere og konsekvensvurdere læreprocesser i organisatoriske kontekster
  • selvstændigt at kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor fagfeltet med en profes-sionel tilgang

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af projektarbejde og kurser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganizational learning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 3. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennem-føres i grupper på op til 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational learning
ModulkodeBAOL20198
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet