Viden, innovation og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sætter organisationer og deres interne processer ind i en bredere samfundssammenhæng. Med grundlag i videnssociologi behandles, hvordan forskellige former for viden opstår, cirkulerer og anvendes på forskellige niveauer i samfundet. Som led heri behandles vidensformers afhængighed af forskellige kulturelle og nationale traditioner samt magtfulde aktørers tiltag for at regulere den tilgængelige viden (videnspolitik). Med grundlag i innovationsteori behandles, hvordan fornyende ideer, produkter og initiativer opstår og udvikles, og hvordan nationale innovationssystemer sætter rammer for fornyelse.

Læringsmål

Viden

  • sociologiske og tværfaglige teorier om produktion, formidling, regulering og anvendelse af viden i samfund og organisationer
  • samfundsvidenskabelige og humanistiske begreber om innovationsformer, innovationsmiljøer og innovationssystemer
  • metoder og værktøjer til fremme af innovationsprocesser

Færdigheder

  • at vurdere relevansen af forskellige teoretiske tilgange til udvikling og anvendelse af viden samt til innovation og fremme af innovation
  • at analysere vidensprocesser og innovationsprocesser i en samfundsmæssig sammenhæng
  • at anvende relevante tilgange og metoder til at understøtte innovation samt udvikling og anvendelse af viden

Kompetencer

  • at tilrettelægge og håndtere undersøgelser af og initiativer til understøttelse af innovation samt udvikling og anvendelse af viden
  • selvstændigt og med en professionel tilgang at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om undersøgelse og understøttelse af innovation samt udvikling og anvendelse af viden

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af forelæsninger, case-arbejde og diskussioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnViden, innovation og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Modulet afsluttes på 2. semester med en individuel intern prøve. Prøven består i, at den studerende i løbet af semesteret afholder et mundtligt oplæg eller afleverer et skriftligt oplæg, og at dette oplæg godkendes af en underviser, som studielederen udpeger.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Theory Knowledge, innovation and society
ModulkodeBAOL20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet