Viden, innovation og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sætter organisationer og deres interne processer ind i en bredere samfundssammenhæng. Med grundlag i videnssociologi behandles, hvordan forskellige former for viden opstår, cirkulerer og anvendes på forskellige niveauer i samfundet. Som led heri behandles vidensformers afhængighed af forskellige kulturelle og nationale traditioner samt magtfulde aktørers tiltag for at regulere den tilgængelige viden (videnspolitik). Med grundlag i innovationsteori behandles, hvordan fornyende ideer, produkter og initiativer opstår og udvikles, og hvordan nationale innovationssystemer sætter rammer for fornyelse.

Læringsmål

Viden

  • sociologiske og tværfaglige teorier om produktion, formidling, regulering og anvendelse af viden i samfund og organisationer
  • samfundsvidenskabelige og humanistiske begreber om innovationsformer, innovationsmiljøer og innovationssystemer
  • metoder og værktøjer til fremme af innovationsprocesser

Færdigheder

  • at vurdere relevansen af forskellige teoretiske tilgange til udvikling og anvendelse af viden samt til innovation og fremme af innovation
  • at analysere vidensprocesser og innovationsprocesser i en samfundsmæssig sammenhæng
  • at anvende relevante tilgange og metoder til at understøtte innovation samt udvikling og anvendelse af viden

Kompetencer

  • at tilrettelægge og håndtere undersøgelser af og initiativer til understøttelse af innovation samt udvikling og anvendelse af viden
  • selvstændigt og med en professionel tilgang at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om undersøgelse og understøttelse af innovation samt udvikling og anvendelse af viden

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af forelæsninger, case-arbejde og diskussioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnViden, innovation og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Modulet afsluttes på 2. semester med en individuel intern prøve. Prøven består i, at den studerende i løbet af semesteret afholder et mundtligt oplæg eller afleverer et skriftligt oplæg, og at dette oplæg godkendes af en underviser, som studielederen udpeger.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Theory Knowledge, innovation and society
ModulkodeBAOL20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet