Læring og organisation i globalt perspektiv

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul behandles begreber og viden om især to fænomener. Det første er globale tendenser i erhvervs- og samfundsliv, som i vidt omfang sætter og ændrer rammer for læring og kompetenceudvikling i virksomheder og andre organisationer. Herunder behandles blandt andet nye arbejdsdelinger mellem verdens regioner og udviklingen af transnationale organisationer. Det andet er karakteristiske nationale lærings- og organisationskulturer, som i kraft af globaliseringsprocesser spiller stadig mere sammen med hinanden. Forskellige teoretiske tilgange til disse fænomener inddrages, og konsekvenser for læringspraksis belyses.

Læringsmål

Viden

  • væsentlige tendenser i globaliseringen af erhvervs- og samfundsliv
  • centrale teorier og begreber om globaliseringens konsekvenser for læring i organisationer
  • centrale teorier om og undersøgelser af nationale forskelle i organisations- og læringskulturer

Færdigheder

  • at lokalisere, vurdere og fortolke forskningsbaseret viden om læring og organisation i global sammenhæng
  • at inddrage viden om læring og organisation i global sammenhæng i tilrettelæggelse og gennemførelse af læringsaktiviteter
  • at formidle forskningsbaseret viden om læring og organisation i global sammenhæng til forskellige målgrupper

Kompetencer

  • at kunne indgå i samarbejde om læringsaktiviteter med aktører med baggrund i forskellige nationale organisations- og læringskulturer

Undervisningsform

Undervisningen vil primært bestå af kurser og casearbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og organisation i globalt perspektiv
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Modulet afsluttes på 5. semester gennem et fremmøde til undervisningen på mindst 80% og med en individuel intern prøve. Prøven består i, at den studerende i løbet af semesteret afholder et mundtligt oplæg eller afleverer et skriftligt oplæg, og at dette oplæg godkendes af én af modulets undervisere. Omprøven afholdes som en individuel 24-timers skriftlig hjemmeopgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and organisation in global perspective
ModulkodeBAOL201915
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet