Musik, lyd og entreprenørskab i teori og praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul der omfatter undervisning og vejledning i et emne der omhandler musik, lyd og entreprenørskab. Modulet omfatter desuden gennemførelse af en entreprenøriel proces. Der undervises og vejledes i:

  • teori og metode indenfor lyd, musik og entreprenørskab
  • organisering og praktisk gennemførelse af lyd og musikprojekter.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • planlægning og realisering af  konkrete lyd- og musikprojekter i relation til en konkret problemstilling
  • centrale positioner indenfor kulturentreprenørskab

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • projekt- og produktudvikling, proces og projektledelse
  • formidling af musik- og lyd-relaterede projekter i skrift og tale og vha. forskellige medier til aktører udenfor den musikvidenskabelige verden.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at organisere og gennemføre et konkret lyd-projekt i samarbejde med private virksomheder eller offentlige institutioner
  • at identificere, vurdere og udnytte relevante ressourcer til at skabe, kunstnerisk, social og/eller økonomisk værdi.
  • baseret på relevant teori.at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde om lyd eller musik-projekter
  • at anvende relevante medier til markedsføring, interaktion og/eller distribution af lyd og musik på et reflekteret grundlag.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, lyd og entreprenørskab i teori og praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende udarbejdet projektrapport. En evt. videodokumentation af en af den/de studerende tilrettelagt praktisk projekt kan vedlægges rapporten. Rammerne for den/de studerendes praktiske projekt aftales ved kursets start.
Rapporten må højst være på 20 sider med tillæg af 15 sider for hver yderligere studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt 1 1/2 time ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Sound and Entrepreneurship
ModulkodeBAMUS202035
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet