Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 1

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-musikalsk træning i og viden om musikterapeutiske teknikker og metoder med forskellige klientgrupper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

  • klinisk ætiologi og patologier, som er relevante for klinisk praksis
  • anvendelse af musikterapi med udvalgte kliniske målgrupper.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • sammen med en medstuderende/co-terapeut at tilrettelægge og gennemføre musikterapisessioner, under hensyntagen til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer
  • at anvende aktiv musikudøvelse, musiklytning (receptive metoder) og komposition i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at formidle den terapeutiske proces på en faglig relevant måde i forhold til den kliniske målgruppes behov og udviklingspotentialer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKliniske gruppemusikterapifærdigheder 1
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan beståes ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Reeksamen:
Prøven foregår ved, at den studerende ud fra et givet oplæg sammen med en medstuderende arrangerer, leder og analyserer musikalske og terapeutiske gruppeaktiviteter med henblik på en bestemt klientmålgruppe samt analyserer egne musikterapeutiske færdigheder. De øvrige studerende på holdet medvirker som aktører i rollespil.
Normeret prøvetid: 1 time.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Group Music Therapy Skills 1
ModulkodeBAMTP202015
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet