Læreterapi: Gruppeterapi 3

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

  • gruppemusikterapi og om integration af andre terapeutiske tilgangsvinkler til musikterapi
  • egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til den erfarede gruppeproces
  • betydningen af at sprogliggøre følelsesmæssige og relationelle erfaringer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende færdigheder i

  • at anvende musikalske og andre terapeutiske udtryksmidler dynamisk i en gruppeterapeutisk ramme
  • at reflektere over egen lærings- og udviklingsproces, herunder musikkens rolle og betydning i denne
  • på et basalt niveau at identificere og anvende mentalisering
  • at anvende relevant fagterminologi i forhold til at beskrive den læreterapeutiske proces.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende kompetencer til

  • på basalt niveau at kunne vurdere egne ressourcer, grænser og udviklingspotentialer i relation til en kommende musikterapeutfunktion
  • at skabe mening og sammenhæng i egne og andres følelser og erfaringer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Gruppeterapi 3
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit
gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit
læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien, herunder reflektere over egne
relations/interaktions-mønstre og vise en uddybet selvforståelse, sætte det i relation til gruppens udvikling, beskrive musikkens rolle og betydning samt anvende relevant fagterminologi.

Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Group Therapy 3
ModulkodeBAMTP202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet