Musikalsk ledelse 1

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter grundlæggende instruktionsteknikker, ledelse af samspilsgrupper, praktisk hørelære, praktisk-musikalsk træning i becifringsspil ved lead-sheet (becifring og melodinoteret oplæg) på den studerendes akkompagnementsinstrument samt improvisation på hovedinstrument med udgangspunkt i musikalske parametre.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • instruktion og ledelse af samspilsgrupper
 • musikalsk fagterminologi på et grundlæggende niveau
 • harmoniseringsteorier og tonalitet herunder transponering og simplificering
 • stemmebrug.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • tydelig instruktion og ledelse af en samspilsgruppe, hvor gruppens musikalske niveau er kendt
 • akkompagnere en samspilsgruppe som led i instruktionen
 • at transponere og simplificere becifringsspil i en samspilsgruppe
 • at udføre en spontan improvisation ud fra opgivne musikalske parametre.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til:

 • at lede en samspilsgruppe, så det musikalske oplæg er tilpasset gruppens musikalske niveau
 • at akkompagnere en samspilsgruppe
 • at reflektere over egne musikalske ressourcer og potentialer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikalsk ledelse 1
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår i to dele.
En uge inden prøven afleverer den studerende 2 normalsider, hvor egne stemmemæssige
ressourcer og potentialer analyseres.
Del 1 foregår ved, at den studerende under selve prøven instruerer og leder en gruppe af
medstuderende i at fremføre et selvvalgt nummer, som den studerende på forhånd har
nedskrevet i lead-sheet. Den studerende skal selv akkompagnere i nummeret på sit
akkompagnementsinstrument. Det forventes, at den studerende på stedet tilpasser nummeret i forhold til sværhedsgrad og individuelt musikalsk niveau samt finder en passende toneart for sangere.
Del 2 foregår ved, at den studerende ud fra et improvisationsoplæg fra eksaminator laver en
improvisation på sit hovedinstrument med udgangspunkt i musikalske parametre.

Normeret prøvetid: 30 min. med en forberedelsestid på 10 min til improvisationsoplægget.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Instruction 1
ModulkodeBAMTP20166
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet