Musikterapiteori og -forskning 2

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i grundlæggende kvantitative forskningsmetoder og deres videnskabsteoretiske grundlag samt centrale teorier i musikterapi med målgrupper med bl.a. somatiske eller neurologiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

  • kvantitative forskningsstrategier og deres hensigtsmæssighed
  • videnskabsteoretiske problemstillinger, som er knyttet til kvantitative metoder, herunder kendskab til faserne i kvantitative undersøgelser og forskningsprojekter fra den indledende problemfase til den praktiske gennemførelse og rapportering
  • centrale teorier og metoder inden for musikterapi med udvalgte målgrupper inden for det somatiske og neurologiske behandlingsområde
  • anvendelse af fysiologiske målemetoder og udvalgte kvantitative assessmentmetoder i musikterapi, samt specifikt i forhold til målgrupper inden for det somatiske og neurologiske behandlingsområde.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til musikterapeutisk praksis med en udvalgt målgruppe, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til den valgte problemstilling
  • at redegøre for grundlæggende aspekter af musikterapiteori i forhold til den udvalgte målgruppe
  • at diskutere anvendelse af fysiologiske målinger og kvantitative assessmentmetoder i forhold til målgrupper inden for det somatiske og neurologiske behandlingsområde
  • at anvende grundlæggende kvantitative analysestrategier, karakterisere dem videnskabsteoretisk og begrunde deres hensigtsmæssighed.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at forholde sig til kvantitative forskningsmetoder, karakterisere deres videnskabsteoretiske fundament, og vurdere deres relevans i forhold til musikterapeutisk arbejde
  • at kunne identificere relevante musikterapiteoretiske problemstillinger i forhold til musikterapeutisk arbejde med udvalgt målgruppe.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikterapiteori og -forskning 2
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe. Ved individuel eksamen er prøvetiden i alt 30 minutter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music Therapy and Research 2
ModulkodeBAMTP201614
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet