Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter træning i analyse af her-og-nu kommunikationsprocesser og i deltagerafstemt feedback til en målgruppe.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • kommunikationstræning
  • analyse af og feedback i forhold til her-og-nu kommunikationsprocesser

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • samspillet mellem verbalsproglige (ord), parasproglige (lyd) og kropssproglige (gestik og mimik) udtryksformer samt deres manifeste og latente betydningslag i kommunikationen.
  • deltagerafstemt feed-back.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder:

  • at analysere kommunikation i her-og-nu situationer
  • at designe og tilrettelægge kommunikationsprocesser
  • at give konstruktiv deltagerafstemt feedback.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer i:

  • at anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder om samtaleanalyse og feedback på specifikke kommunikationssituationer
  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til identificering, udvikling og realisering af interpersonelle kommunikationsprocesser
  • at forholde sig til interpersonelle kommunikationsprocesser, herunder disses tilrettelæggelse, formidling og effekt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden opgave og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer. På baggrund af den givne opgave skal den studerende dokumentere færdighed i analyse af kommunikation i her-og-nu situationer, viden om vilkårene for sådanne analyser og evne til at kunne give feed-back og dermed være i stand til at omsætte teoretisk viden om kommunikationsanalyse i praksis.
Der gives en forberedelsestid på 30 min.
Prøvetiden er normeret til 30 min.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communication: Analysis and Feedback in Relation to Communication Processes
ModulkodeBAKDM20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet