Fagets videnskabsteori: Informationsvidenskab

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til modulets tema: Fagets videnskabsteori og etik. Modulet omhandler centrale videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold, der knytter sig til faget informationsvidenskab. Modulet sætter den studerende i stand til at reflektere over og bearbejde bacheloruddannelsens videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger. Den studerendes videnskabsteoretiske portefølje består af videnskabsteoriopgaver og –løsninger fra de foregående semestres undervisning og af projektrapporter, hvor videnskabsteoretiske overvejelser har udgjort en del af projektarbejdet.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder: Fagets videnskabsteori og etik.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i relation til faget informationsvidenskab.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i tilknytning til den studerendes faglighed og faget informationsvidenskab som hele.

Kompetencer

Den studreende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne identificere, bearbejde og vurdere videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger inden for faget informationsvidenskab.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagets videnskabsteori: Informationsvidenskab
Prøveform
Skriftlig
Den skriftlige opgave må laves i grupper af op til 4 studerende.
Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet.
Der gives en bedømmelse for den skriftlige præstation, dvs. den del af det skriftlige arbejde, som den studerende er ansvarlig for.
Den skriftlige besvarelse må højst være på 8 sider ved én studerende, 12 sider ved to studerende, 15 sider ved tre studerende og 18 sider ved fire studerende.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science: Information Studies
ModulkodeBAKDM201923
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet