Design og IKT med organisation som kontekst

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet ”Design og IKT med organisation som kontekst” behandler, hvordan forskellige kommunikationsformer og it-systemer tages i anvendelse med strategiske intentioner om fx udvikling i organisationer. Den studerende vælger at tone sin faglighed, idet der fokuseres på enten organisationers interne eller eksterne kommunikation. Der afholdes undervisningsaktiviteter inden for:

  • Interaktion og brugbarhed: organisationens interne kommunikation
  • Interaktion og brugbarhed: organisationens eksterne kommunikation

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • realiseringen af strategisk kommunikation, herunder relationen mellem menneskelige og tekniske forudsætninger herfor

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at arbejde kritisk og konstruktivt med at understøtte samarbejde, kommunikation og interaktion i digitale miljøer under hensyntagen til deres konkrete organisatoriske indlejring

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at agere kritisk og konstruktivt i relation til analyse, udvikling og implementering af kommunikation og informationsteknologiske løsninger, idet der er fokus på disse løsningers organisatoriske betydning.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og IKT med organisation som kontekst
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve der tager udgangspunkt i et af en eller flere studerende
udarbejdet it-design, der understøtter kommunikation i organisationer.

Sidetal: Opgaven udarbejdes individuelt og må højst være på 8 sider
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and ICT in an Organizational Context
ModulkodeBAKDM20189
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet