Kommunikation og strategi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter dels et antal kurser og øvelser, dels projektarbejde i relation til modulets tema. Modulet omhandler strategisk kommunikation med fokus på kommunikation i og fra organisationer. I løbet af semesteret arbejder den studerende med analyse og design af organisationskommunikation.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • Organisation som kontekst for kommunikation og IKT
 • Organisations- og markedskommunikation
 • Medieteknologier og modtagerpositioner
 • Strategisk kommunikation
 • Virksomhedsøkonomi
 • Grundlæggende webdesign.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Teori og praksis inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt herunder kommunikation i og fra organisationer
 • og indsigt i problemstillinger af kommunikations- og it-faglig art i og fra organisationer
 • strategisk kommunikation
 • realiseringen af strategisk kommunikation der inkorporerer relationen mellem menneskelige og tekniske forudsætninger for kommunikation i og fra organisationer
 • og forståelse af teknologi og menneskets forhold til og brug af teknologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle kommunikation som kulturelt, teknologisk og organisatorisk fænomen, herunder budskaber og mediers anvendelse og betydning samt effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge
 • at beskrive, analysere og vurdere strategisk kommunikation ud fra såvel kvalitative som kvantitative metoder  at arbejde kritisk og konstruktivt med kommunikation, interaktion og samarbejde i digitale miljøer under hensyntagen til deres kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at agere kritisk og konstruktivt i relation til analyse, udvikling og implementering af kommunikation og informationsteknologiske løsninger, med fokus på disse løsningers organisatoriske betydning
 • at beskrive, analysere, udvikle og evaluere information, kommunikation og medier som kulturelle, teknologiske og organisatoriske fænomener, herunder deres anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge.

Undervisningsform

Projektarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og strategi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and Strategy
ModulkodeBAKDM20188
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Litteraturgrundlag: 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.