Kommunikationsprocesser

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Der arbejdes med næranalyser af kommunikationsprocesser, herunder ansigttil-ansigt-kommunikationens karakteristika. Der tages udgangspunkt i empirisk-autentiske situationer ud fra kommunikationsteorier om samspillet mellem verbalsproglige (ord), parasproglige (lyd) og kropssproglige (gestik, mimik) udtryksformer samt deres manifeste og latente betydningslag og med applicering af tolkningsmuligheder fra psykologiske og sociologiske tilgange

 I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • Videnskabsteori
 • Verbale og non-verbale kommunikationsprocesser
 • Medierede interpersonelle kommunikationsprocesser
 • Socialpsykologi og mikro-sociologi
 • Kvalitativ metode: observation og videoobservation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori, metode og praksis inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt med fokus på kommunikationsprocesser spændende fra ansigt-til-ansigt-samtale til medierede interpersonelle relationer
 • kommunikation som processer med fokus på tilrettelæggelse, formidling og konsekvens
 • teori, videnskabelige metoder og praksis vedrørende interpersonelle kommunikationsprocesser
 • forskellige videnskabsteoretiske tilgange til studiet af interpersonelle kommunikationsprocesser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle interpersonel kommunikation på et grundlæggende niveau
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle interpersonelle kommunikationsprocesser i informationsteknologiske miljøer på et grundlæggende niveau
 • at anvende relevante fagområders videnskabelige metoder og redskaber.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at agere kritisk og konstruktivt i relation til identificering, udvikling og realisering af interpersonelle kommunikationsprocesser, dvs. ud fra en grundlæggende viden om målgrupper, brugere, situationer og kulturelle sammenhænge
 • at beskrive, analysere, udvikle og evaluere kommunikationssituationer mellem mennesker og i teknologiske miljøer på et grundlæggende niveau og forholde sig til den kulturelle indplacering af disse fænomener.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Processes
ModulkodeBAKDM20185
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet