Medieproduktion

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Medieproduktion omfatter grundlæggende produktionsmetoder til fremstilling af audiovisuelle produkter under anvendelse af filmteoretiske, æstetiske og narratologiske teorier.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktivitet inden for følgende områder:

  • Videoproduktion
  • It-redskaber og digital produktion
  • Medietilrettelæggelse og redigering

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • audiovisuelle genrer og formater
  • medienarratologi og dramaturgi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende principper og arbejdsmetoder knyttet til faserne i en medieproduktions produktionsforløb
  • at anvende it i produktion, distribution og formidling af medier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • praktisk anvendelse af medieæstetik
  • praktisk anvendelse af it-redskaber i produktion og formidling af audiovisuelle produkter
  • praktisk anvendelse af medienarratologi og dramaturgi.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet videoproduktion af max. 3-5 min. varighed med et forløb af sammenhængende karakter, dvs. på basis af et narrativ eller en audiovisuel forløbsstruktur, som på anden vis skaber et sammenhængende forløb eller udtryk. Videoproduktionen skal primært demonstrere, at den/de studerende behersker filmisk dramaturgi og filmsprog og er fortrolig(e) med produktions- og distributionsmetoder samt - teknologier.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 15 minutter pr. studerende og 5 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 20 minutter i alt ved individuelle studerende.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Production
ModulkodeBAKDM20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet