Avanceret webdesign og analyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en indføring i avanceret webdesign og analyse af webdesign. Fokus for modulet er udvikling og analyse af webdesign, idet teorier om kommunikation, information, interaktion eller æstetik inddrages. Modulet omfatter design af webapplikationer, design for webbaseret interaktion, kommunikation og underholdning.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • Webdesign og analyse
  • Webapplikationer

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • avanceret webdesign og analyse med henblik på design af webbaseret interaktion, kommunikation og underholdning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere webdesign i perspektivet af kommunikation eller underholdning
  • at implementere webdesign

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at arbejde med webdesign, herunder webapplikationer og at anvende og skærpe egne analytiske og konstruktive evner, særligt i forbindelse med udvikling af webdesign og med henblik på information og/eller underholdning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAvanceret webdesign og analyse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Webdesign and Analysis
ModulkodeBAKDM201833
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfagsmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet