Medieteknologi, kommunikation og samfund

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets område er en kontekstualisering af medieprodukter og -teknologier i deres institutionelle, industrielle, lovgivningsmæssige, teknologihistoriske, kulturhistoriske og samfundshistoriske sammenhænge således, at den studerende træner sin evne til at observere, beskrive og analysere medieprodukter og -teknologier i kontekst. Modulet giver den studerende redskaber til at arbejde i sammenhænge mellem kommunikationsmidlernes udvikling og konstellationer mellem medier, medieteknologier og samfundsudviklingen. Modulet arbejder med teoretiske baggrunde for medieudviklingens indvirkning på sociale, psykologiske og kulturelle forandringer i nutidigt som historisk perspektiv.

I tilknytning til modulet undervises der inden for følgende områder: 

 • teknologianalyse
 • kulturanalyse
 • medieanalyse, mediehistorie og medieteori.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • sammenhæng mellem medier og teknologi
 • samspillet mellem medier, medieprodukter og centrale kulturhistoriske og samfundshistoriske strømninger, herunder en nuanceret forståelse af modernitet, demokratisering og offentlighed
 • medier og medieteknologiers betydning og konsekvenser for individ, samfund og kultur
 • medieindustrier og medieinstitutioner
 • individers og fællesskabers kommunikative råderum i forhold til medier og medieteknologier
 • den sociale konstruktion af medieteknologier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne indplacere et medieprodukt i en bredere kulturhistorisk, samfundshistorisk og teknologihistorisk sammenhæng, herunder at kunne vægte forskellige medieteknologier og konstellationer af medier og medieteknologier i bestemte perioder og samfundssystemer
 • analyse af forskelligartede kulturelle fænomener så som teknologi i brugssammenhænge, vaner, adfærds- og forståelsesformer i forbindelse med brug og produktion af information og kommunikation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere informations- og kommunikationsløsninger med henblik på modtagere og brugere, der er underlagt givne kontekstuelle variable
 • at kunne udrede, hvordan forskellige medieteknologier og konstellationer af medier og medieteknologier kan have en formende kraft socialt, kulturelt og individuelt, samt hvordan kulturer og individer på samme tid gensidigt former samme teknologier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieteknologi, kommunikation og samfund
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet.
Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Technology, Communication and Society
ModulkodeBAKDM20183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet