Kreativitet og kompetence

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet formål er at introducere til og opøve kompetencer i relation til kreative, kunstneriske processer og at anvende disse i individuel og kollaborativ konceptudvikling af medieprodukter. Den studerende skal opnå viden om ledelse af kunstneriske processer.

Modulet omfatter undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • kreativitet og kreative processer
  • kunstneriske metoder
  • konceptudvikling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • kreative, kunstneriske processer i forbindelse med udvikling af digitale medieprodukter

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at designe, gennemføre og kritisk reflektere over konceptudviklingsstrategier for digitale medieprodukter

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at identificere muligheder for kreativt potentiale i relation til digital medieproduktion
  • at omsætte teoretisk og metodisk indsigt i kreative processer i konkrete individuelle og kollaborative udviklingsforløb.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKreativitet og kompetence
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCreativity and Competence
ModulkodeBAKDM201827
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 2 af 2
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet