Fagets videnskabsteori: Interaktive digitale medier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til modulets tema: Fagets videnskabsteori. Modulet omhandler videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold. Modulet sætter den studerende i stand til at reflektere over og bearbejde videnskabsteoretiske problemstillinger. Den studerendes videnskabsteoretiske portefølje består af videnskabsteoriopgaver og – løsninger fra de foregående semestres undervisning og af projektrapporter, hvor videnskabsteoretiske overvejelser har udgjort en del af projektarbejdet.

I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder: Videnskabsteoretiske problemstillinger Fagets videnskabsteori og filosofiske og etiske sagsforhold.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til kommunikation
  • filosofiske og etiske sagsforhold i relation til kommunikation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over videnskabsteoretiske problemstillinger i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation generelt
  • at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over filosofiske og etiske sagsforhold i tilknytning til den studerendes faglighed og kommunikation generelt

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne identificere, bearbejde og vurdere videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold inden for kommunikation

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagets videnskabsteori: Interaktive digitale medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en skriftlig opgaveaflevering, der belyser en specifik videnskabsteoretisk problemstilling med afsæt i kursuslitteraturen og med eksempler fra den videnskabsteoretiske portefølje.Opgavens problemstilling godkendes af eksaminator.

Sidetal: Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science: Interactive Digital Media
ModulkodeBAKDM201825
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i kommunikation og digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet