Kommunikationsprodukter

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en indføring i analytisk og metodisk arbejde med kommunikationsprodukter, der her anskues som teksttyper produceret og anvendt i forbindelse med medieret kommunikation, og der fokuseres på disse teksttypers multimodale form, interaktionen mellem bruger og tekst samt kommunikationens kontekster inden for arbejde, fritid og offentlighed. Det teoretiske grundlag er kommunikationsteorier, æstetik, narratologi, og teorier om tegn- og informationssystemer. Hertil kommer et grundlag af fagrelevant videnskabsteori.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • analytisk praksis inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt
 • teori, videnskabelige metoder og praksis vedrørende grundlæggende analyse og produktion af kommunikationsprodukter
 • tilrettelæggelse, formidling og konsekvens af kommunikationsprodukter
 • fagets videnskabsteori

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • anvendelse af relevante videnskabelige metoder og redskaber i forhold til arbejdet med kommunikationsprodukter, idet disse forstås som informationsteknologiske og medierede
 • grundlæggende beskrivelse, analyse og vurdering af kommunikationsprodukter i kontekst, dvs. i relation til samfundsmæssige og kulturelle faktorer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompettencer til:

 • ansvarligt og selvstændigt at indgå i fagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at demonstrere en grundlæggende forståelse af egne læringsbehov
 • at beskrive, analysere og vurdere kommunikationsprodukter
 • at anvende kommunikationsprodukter i relation til såvel snævrere som bredere kommunikationsmæssige sammenhænge.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • analyse af kommunikation
 • æstetik og æstetisk analyse
 • multimodalitet, mediers formsprog, tekst og kontekst
 • informationssystemer, informationsstrukturer og interaktion
 • fagets videnskabsteori.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsprodukter
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Product
ModulkodeBAKDM20182
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet