Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikations- og informationssystemer, der tager hensyn til og understøtter brugernes/modtagernes kulturelle mønstre og værdier. Målet med kommunikationsdesignet kan følgelig være adfærds- eller holdningsændringer hos modtager

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • Designteori og metode i relation til kommunikation, kultur og værdier
 • Kulturteori og analyse
 • Fagets videnskabsteori med fokus på kultur og værdier
 • Persuasivt design.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • tilrettelæggelse af kommunikations- og/eller ikt-produkter og løsninger med særligt fokus på modtageres kultur og værdisæt
 • designprocesser i relation til kommunikationsdesign
 • forskellige typer af designprocesser i relation til kommunikationsdesign
 • informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang og med fokus på kultur- og værdirelaterede problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende kommunikationsdesign med fokus på kultur- og værdirelaterede problemstillinger til fagfæller og ikke-specialister
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i kommunikationsdesign
 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang med henblik på brugerens kultur og værdisæt.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at identificere, udvikle og implementere kommunikations- og informationsvidenskabelige løsninger ud fra en brugercentreret tilgang, dvs. ud fra viden om målgrupper, brugere, brugbarhedskriterier, brugssituationer og bredere kulturelle sammenhænge
 • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt i et konstruktivt virke i relation til designet af kommunikation under hensyntagen til kulturelle og værdimæssige dimensioner

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 3: Kultur og værdier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor

Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe.

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communication 3: Culture and Values
ModulkodeBAKDM201819
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet