Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikation og informationssystemer, der understøtter og realiserer oplevelser og underholdning under hensyntagen til tid- og rumrelaterede problemstillinger.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

 • Designteori og metode i relation til oplevelser og underholdning
 • Oplevelsesteori og design
 • Kreative og innovative processer samt projektledelse
 • Fagets videnskabsteori, med fokus på æstetik og æstetisk teori og tid og rum
 • Narrativitetsteori og narrative strukturer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • tilrettelæggelse af kommunikations- og informationsvidenskabelige produkter og løsninger med særligt fokus på oplevelser og underholdning
 • indholdsmæssige og æstetiske dimensioner af kommunikationsprodukter og processer
 • videnskabsteoretisk forståelse af æstetik og æstetisk teori

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i.

 • at deltage aktivt, samarbejdende, kreativt, konstruktivt og kritisk i at udvikle informationsteknologiske og kommunikationsmæssige løsninger, der understøtter og realiserer underholdning og oplevelser i tid og rum
 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende tilrettelæggelse af oplevelser til fagfæller og ikke-specialister
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til kommunikationsdesign, der understøtter eller realiserer underholdning og oplevelser i tid og rum.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at identificere, udvikle og implementere kommunikations- og informationsvidenskabelige løsninger med henblik på at designe kommunikation der understøtter eller skaber underholdning og oplevelser
 • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt konstruktivt til design af underholdning og oplevelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med
udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant
argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communiation 2: Experience, Time and Space
ModulkodeBAKDM201818
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet