Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus-, workshop-aktiviteter og øvelser, samt projektarbejde i relation til modulets tema. Modulets fokus er at designe og tilrettelægge kommunikation og informationssystemer, der understøtter læring, netværksdannelse og organisering. Der arbejdes med designprocesser og det studeres, hvordan kommunikation tilrettelægges med henblik på at realisere didaktiske, pædagogiske og organisatoriske mål. Den studerende opnår viden om læringsdesign samt færdigheder i valg af passende designstrategier baseret på overvejelser om målgruppe, læringsmål og teknologiske muligheder.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • Designteori og metode i relation til læring
  • Læringsteori, læringsdesign og pædagogik
  • Virtuelle og it-understøttede processer, samarbejde og organisering
  • Fagets videnskabsteori med fokus på læring og didaktik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • tilrettelæggelsen af kommunikations- og informationsvidenskabelige produkter og løsninger med særligt fokus på samarbejde og læring  kreative og designmæssige sider af udvikling og distribution af kommunikationsprodukter og processer  funktionelle og indholdsmæssige dimensioner af kommunikationsprodukter og processer i relation til læring, netværksdannelse og organisering.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • aktivt, samarbejdende, kreativt, konstruktivt og kritisk at udvikle informationsteknologiske og kommunikationsmæssige løsninger, der understøtter læring, netværk og organisering
  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til læring, netværksdannelse og organisering.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at omsætte faglig, teoretisk og metodisk indsigt i et konstruktivt virke i relation til læring, netværk, samarbejde og organisering
  • at identificere, udvikle og implementere kommunikationsfaglige og informationsvidenskabelige løsninger med henblik på læring, netværksdannelse og organisering
  • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kommunikationsdesign samt relevant argumentation herfor.

Sidetal: Den skriftlige argumentation for kommunikationsdesignet må højst være på 5 sider pr. studerende, højst 10 sider ved individuelle opgaver, dog maksimalt 15 sider pr. gruppe.

Normeret prøvetid: 15 min. pr. studerende + 5 minutter til gruppen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Communication 1: Learning, Network and Organization
ModulkodeBAKDM201817
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet