Kommunikation og individ

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets tema er kommunikation og individ, og der arbejdes med individers evne til at kommunikere, percipere og indgå i kommunikative relationer, samt de roller, positioner og diskurser, der er og opstår i kommunikationen. Der fokuseres på præmisserne for kommunikation set ud fra modtager- og brugerperspektiv, og der oparbejdes kompetencer til at analysere, beskrive og forstå vilkårene for individets kommunikation.

I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter, der inddrager følgende områder:

 • Individ og identitetsforståelse
 • Forbrug, oplevelse og kultur
 • Digitale mediers psykologi og sociologi
 • Filosofi, etik og magt
 • Informationsteknologiske dataindsamlings- og registreringsmetoder

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teori og metode inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt, med fokus på individet i kommunikative sammenhænge
 • kommunikations- og informationsvidenskabelige problemstillinger, samt evne at formidle viden herom
 • etiske og erkendelsesteoretiske aspekter af menneskelig kommunikation, herunder især medieret kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til kommunikations- og informationsteknologi med fokus på individets rolle og mulighedsbetingelser
 • at analysere, planlægge og indgå i kommunikationsprocesser af enten medieret som umedieret art, og med forståelse af egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre
 • analysere kommunikation, herunder etik og magt i kommunikation
 • analysere kommunikation, herunder roller, oplevelse, mening og identitet i kommunikation
 • analysere kommunikation, herunder perception, og emotion i kommunikation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at identificere eget læringsbehov og selvstændigt agere i det faglige felt
 • at håndtere komplekse teoretiske og metodiske problemstillinger i relation til det faglige felt
 • at anvende informationsteknologiske produkter i forbindelse med registrering og dokumentation af individers kommunikation med henblik på at beskrive, analysere og vurdere denne.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og individ
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and the Individual
ModulkodeBAKDM201811
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet