Problembaseret læring

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og -behandling, vejledning og gruppearbejde samt almen studieteknik.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • problembaseret læring
  • metodevalg.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
  • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som undervisningsaktiviteter, der afholdes parallelt med og i relation til semestrets projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
En intern mundtlig prøve i ”Problembaseret læring” (Problem Based Learning). Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Den mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet ovenfor.
Prøvetiden er normeret til 20 minutter.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAKDM20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet