Kommunikationsplanlægning i teori og praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med kommunikationsplanlægning og dens forskellige faser fra idé til endeligt produkt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • principper, strukturer og processer i kommunikationsplanlægning

  • sociologiske teorier, som understøtter de forskellige stadier i kommunikationsplanlægning

  • sammenhængen mellem kontekst, stakeholderforventninger og kommunikationsplanlægning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at udvikle og begrunde en realistisk, fyldestgørende og systematisk kommunikationsplan

  • at udføre en situationsanalyse, definere sammenhængende mål, strategier og taktikker

  • at udvælge relevante offentlige og interpersonelle, traditionelle og digitale kommunikationskanaler

  • at udarbejde overbevisende budskaber og tilpasse dem til specifikke kulturelle kontekster.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at udvikle teoretisk funderede og kreative ideer i forbindelse med det systematiske arbejde med en kommunikationsplan

  • at reflektere over kontekst, muligheder og udfordringer i kommunikationskampagner

  • at præsentere og begrunde egne ideer overbevisende og responsivt.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsplanlægning i teori og praksis
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave på dansk eller engelsk efter studienævnets bestemmelse. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Planning in Theory and Practice
ModulkodeBAINV2032
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet