Forretningsudvikling og entreprenørskab

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med forretningsudvikling og entreprenørskab, dvs. fagets grundelementer og udviklingen fra forretningsidé til -plan.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • forretningsforståelsens og forretningsudviklingens grundelementer
  • processen fra forretningsidé til forretningsplan.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at vurdere realiseringspotentiale for en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel

  • at udvikle en ny forretningsidé, herunder beskrive måden, hvorpå den kan udvikles og planlægges

  • at foretage en analyse af en forretningsidé

  • at formidle en forretningsidé til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)

  • at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og argumentere for til- og fravalg af elementer i planen.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at opstille og teste antagelser omkring en ny forretningsidé
  • at omsætte en forretningsidé til en forretningsplan, herunder argumentere for den mest hensigtsmæssige kommercialiseringsform
  • at anvende en forretningsplan som et internt strategisk styringsværktøj.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeBAINV201724
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet