Sprog, kommunikation og professionel praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med sprog, kommunikation, faglig identitet og professionalisering i teori og praksis. Fokus er på udøvelsen af professionel kommunikation i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • traditionelle og aktuelle teoretiske tilgange til faglig identitet og professionalisering, herunder kendskab til professionernes historie

 • forholdet mellem kommunikation, diskurs og professionalisering

 • forholdet mellem professionalisering og de-professionalisering

 • de organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle betingelser for udøvelsen af professionel kommunikation

 • de diskursive, sproglige og retoriske aspekter af professionel kommunikation i fremmedsprogsområdet

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at anvende sin viden om professioner og professionalisering til at afdække og analysere professionel kommunikation i sociale og kulturelle sammenhænge

 • at afdække den diskursive, sproglige og retoriske forankring af professionel kommunikation i fremmedsprogsområdet

 • selvstændigt at producere tekster inden for forskellige professionelle genrer på fremmedsproget

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kommunikere professionelt i bestemte sociale og kulturelle sammenhænge
 • at forholde sig kritisk til professionalisering og professionel praksis
 • at reflektere over professionel kommunikation og sprogbrug.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprog, kommunikation og professionel praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 4-dages bunden skriftlig hjemmeopgave, som består af henholdsvis analyse af en case og selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage, Communication and Professional Practice
ModulkodeBAINV201719
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet