Modul 17: IT og digitalisering 5: Business Intelligence

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: IT og styring
Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et styringsredskab, der understøtter ledelse og effektivisering af den offentlige sektor.

Mål og indhold:

Omhandler valg, konfigurering og programmering af business intelligence systemer med henblik på, at producere forskellige former for ledelsesinformation der fx understøtter beslutningsprocesser i offentlige organisationer. Omhandler også eksempler på kildesystemer der leverer data til business intelligence systemer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering” vedr. afdækning af behov for ledelsesinformation, konfigurering og programmering af business intelligence systemer, samt design af databaser
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med udvikling og anvendelse af business intelligence, herunder hvordan sådanne systemer kan understøtte forskellige former for beslutningsprocesser i organisationer og forskellige individuelle beslutningsstile

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller ang. udvikling og anvendelse af business intelligence systemer, fx i forhold til hvordan relevante data indsamles, struktureres og lagres i databaser
  • Skal kunne formidle analyser udarbejdet vha. business intelligence systemer til fx ledere, borgere, politikere og andre interessenter

 

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere den både tekniske, organisatoriske og politiske kompleksitet, der er forbundet med at udvikle og implementere business intelligence systemer i offentlige organisationer.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 17: IT og digitalisering 5: Business Intelligence
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 17: IT development and e-Government 5: Business Intelligence
ModulkodeBAID202017
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Digitalisering
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet