Logik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en oversigt over de mest relevante grundbegreber, idéer og praksisser i formel logik.

Læringsmål

Viden

  • redskaber til at analysere og vurdere argumenter. Disse redskaber er relativt simple logiske begreber som præmis, konklusion, logisk gyldighed, holdbarhed, logisk følge, sandhedsværdi og begrundelse
  • typiske formelle fejlslutninger

Færdigheder

  • at anvende modulets viden til at vurdere argumenter inden for det anvendt filosofiske fagområde
  • at bruge grundbegreberne og teorierne inden for logik i arbejdet med det anvendt filosofiske fagområde

Kompetencer

  • at identificere relevante formelle fejlslutninger i både akademiske og ikke-akademiske tekster
  • at opstille gyldige argumenter
  • at redegøre for, hvori fejlen ligger i de mest udbredte og simple formelle fejlslutninger

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLogik
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en 2 timers bunden opgave, som udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLogic
ModulkodeBAFIL20239
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet