Miljøfilosofi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende introduceres til miljøfilosofiens etiske, metafysiske og epistemologiske problemstillinger. Centralt i disse problemstillinger står spørgsmålet om mennesket som del af og/eller adskilt fra naturen. Modulet er case-baseret med fokus på miljøfilosofi i forhold til praksisområder inden for f.eks. virksomheder, organisationer, politik og forskning.

Læringsmål

Viden

  • miljøfilosofiske og miljøteoretiske grundbegreber som for eksempel bæredygtighed, naturforvaltning, antropocentrisme, biodiversitet, intrinsisk værdi og klimakrise
  • etiske problemer i forbindelse med hensynet til miljøet samt andre arter og organismer
  • miljøfilosofiens historiske udvikling og diskurs

Færdigheder

  • at kunne redegøre for og analysere divergerende natursyn
  • at foretage velbegrundede analyser og vurderinger af miljøetiske problemstillinger
  • at kunne formidle viden om og analyser af miljøfilosofiens fagområde til fagfæller og til ikke-specialister

Kompetencer

  • at gøre brug af relevante filosofiske teorier i forbindelse med problemstillinger, der vedrører miljøet
  • at kunne håndtere miljøetiske analyser og afvejninger i samfundsmæssig og/eller i en organisationsmæssig kontekst 
  • selvstændigt og professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde i studiemæssig og arbejdsmæssig sammenhæng omkring diskussion, analyse og løsning af problemstillinger af miljøfilosofisk og etisk karakter

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøfilosofi
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig hjemmeopgave inklusiv et audiovisuelt digitalt produkt.

Der udarbejdes individuelt eller i grupper af to et audiovisuelt digitalt formidlingsprodukt suppleret af akademiske arbejdsblade, hvori formidlingsproduktets emne behandles og uddybes. Det audiovisuelle digitale formidlingsprodukt (f.eks. en podcast eller en video) skal have en varighed på 5-10 minutter pr. studerende.

Sidetal: Min. 6 og max. 10 sider pr. studerende + audiovisuelt digitalt produkt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Philosophy
ModulkodeBAFIL202311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet