Erkendelsesteori og metafysik

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give et overblik over den teoretiske filosofis discipliner, erkendelsesteori og metafysik, gennem læsning af klassiske og nyere tekster.  

Læringsmål

Viden

 • grundlæggende ontologiske og epistemologiske problemstillinger
 • hovedpositioner, begreber og løsninger inden for erkendelsesteori
 • klassiske og moderne synspunkter på centrale metafysiske spørgsmål
 • filosofiske forudsætninger for nutidige forestillinger om virkelighed og erkendelse

Færdigheder

 • at identificere og vurdere forskellige vidensformer
 • at påvise inkonsistens respektive sammenhæng i og mellem forestillinger om virkelighed og erkendelse
 • at formidle faglige problemstillinger vedrørende virkelighed og erkendelse til fagfæller og ikke-specialister
 • at orientere sig i relevant, faglig litteratur via digitale databaser

Kompetencer

 • at kunne sætte den teoretiske filosofi i relation til en aktuel og nutidig problemkontekst
 • at kunne identificere og diskutere filosofiske forestillinger om virkelighed og erkendelse i praktiske og teoretiske sammenhænge
 • at kunne bruge den teoretiske filosofi som analytisk redskab i studiemæssige og professionelle arbejdssammenhænge

Undervisningsform

Forelæsninger og workshops. Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErkendelsesteori og metafysik
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

Den studerende identificerer en problemstilling, der behandles under inddragelse af mindst én af kursets tekster. Den valgte problemstilling kan fx omhandle teoretiske spørgsmål om erkendelsens kilder, forholdet mellem tro og viden, værensspørgsmålet, realisme vs. antirealisme, realitet og virtualitet osv.

Opgaven skal indeholde både redegørelse og diskussion.

Sidetal: Mindst 7 og højst 10 sider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEpistemology and Metaphysics
ModulkodeBAFIL20226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet