Akademisk og filosofisk introduktionskursus

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til akademiske kvalitetskriterier og metoder, samt til filosofiens egenart i det akademiske felt, herunder metodiske tilgange til at bringe filosofien i anvendelse. Ligeledes introducerer modulet til den problembaserede arbejdsform og til digitale værktøjer, der understøtter akademisk vidensindsamling og projektprocesser. På modulets skriveworkshops præsenteres de studerende desuden for analoge og digitale værktøjer med henblik på at arbejde akademisk og filosofisk med litteratursøgning, problemidentifikation og tekstfremstilling. Modulet tilrettelægges som et kursusforløb med en høj grad af dialog og studenteraktivitet.

Læringsmål

Viden

 • akademiske kvalitetskriterier og metoder
 • filosofiens egenart og hvad der kendetegner en filosofisk problemstilling 
 • metodiske tilgange til at anvende filosofien
 • overblik over de filosofiske fagområders indhold og genstandsfelt
 • hvad det vil sige at være studerende

Færdigheder

 • at anvende akademiske arbejdsformer og værktøjer, herunder digitale værktøjer
 • at søge litteratur ved hjælp af databaser og søgemaskiner
 • at anvende filosofisk litteratur til at bearbejde en given problemstilling

Kompetencer

 • at kunne skelne mellem akademiske og ikke-akademiske tekster
 • at redegøre for og skelne imellem filosofiske og andre videnskabelige fags tilgange til en given problemstilling
 • at identificere og belyse et problem filosofisk
 • at analysere en situation og vælge den rette anvendelsesmetode
 • at kunne disponere og tilrettelægge sin tid som studerende, herunder søge og udvælge relevant litteratur ved hjælp af relevante databaser og digitale værktøjer

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursusforløb med en høj grad af dialog og studenteraktivitet.
Se studieordningens §17.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk og filosofisk introduktionskursus
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en bunden opgave, der udarbejdes individuelt eller i grupper af to studerende.

Opgaven stilles af den modulansvarlige underviser og har fokus på at give den studerende et dybere indblik i, dels hvad det i almindelighed vil sige at arbejde akademisk med en given i almindelighed, og dels og mere specifikt hvad det vil sige at arbejde filosofisk med den samme problemstilling.

Hvis det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præsentation (Den enkelte studerendes bidrag hertil).

Opgaven bedømmes af eksaminator.

Mindst 3 og højest 5 sider pr. studerende.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic and Philosophical Introduction Course
ModulkodeBAFIL20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet