Tekster og kontekster

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • en indføring i de engelsksprogede landes historie, kultur og samfundsforhold, med hovedvægten på Storbritannien og USA efter 1776
 • en indføring i forskellige teoretiske og analytiske perspektiver på tekstlige repræsentationer af socio-kulturelle problemstillinger
 • analyse af centrale kulturhistoriske, socialhistoriske, politiske og/eller teksthistoriske problemstillinger
 • et projektbaseret emnestudie om et udvalgt emne inden for modulområdet.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning inden for modulets område og efterfølgende projektarbejde med vejledning inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Læringsmål

Viden

 • de engelsksprogede landes historie og samfundsforhold på grundlæggende niveau
 • socio-kulturelle problemstillinger i de engelsksprogede lande på grundlæggende niveau og med hovedvægt på Storbritannien og USA
 • særlig  indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at analysere centrale socio-kulturelle udtryk i kulturhistorisk, socialhistorisk og/eller politisk-historisk perspektiv på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
 • at formidle opnået viden om kulturel repræsentation i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige kulturelle problemkomplekser
 • tværfagligt samarbejde
 • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling på området.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekster og kontekster
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøveform a: Projektprøve (se § 17 i studieordningen).

En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe.

Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTexts and Contexts
ModulkodeBAENG5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet