Litteratur- og medieanalyse

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • tekstanalyse og tekstanalytiske metoder
 • grundtræk af de engelsksprogede landes litteraturhistorie
 • medieanalyse og medieanalytiske metoder
 • grundlæggende litteraturteori og litteraturvidenskabelige metoder.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning i kombination med opgaver og analyser af tekster. Porteføljearbejdet er integreret i modulets tilrettelæggelse.

Læringsmål

Viden

 • forskellige genrers og teksttypers karakteristika på et grundlæggende niveau
 • teksters periodicitet på et grundlæggende niveau
 • grundlæggende viden om digitale teksters særlige retoriske virkemidler
 • tekstanalytiske og medieanalytiske metoder på et grundlæggende niveau.

Færdigheder

 • tekstanalytiske metoder på et grundlæggende niveau og med særlig vægt på tema-, forløbs- og udsigelsesanalyse og analyse af retoriske virkemidler
 • medieanalytiske metoder, inklusive digitale metoder, på et grundlæggende niveau.

Kompetencer

 • at reflektere over, hvordan tekster fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • at reflektere over, hvordan digitale tekster fungerer anderledes end ikke-digitale tekster
 • at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur- og medieanalyse
Prøveform
Skriftlig
En individuel portefølje af skriftlige arbejder udarbejdet i forbindelse med og forlængelse af kursusundervisning. Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Kravene til indholdet og omfanget af en eksamensportefølje oplyses ved starten af undervisningen i modulet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary and Media Analysis
ModulkodeBAENG2206
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet