Litteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • en indføring i de engelsksprogede litteraturers historie og litterære former
 • analyse af centrale litterære, litteraturhistoriske og litteraturkulturelle problemstillinger
 • et projektbaseret emnestudie om et udvalgt emne inden for modulområdet
 • indføring i problembaseret læring (PBL), herunder emneafgrænsning, metodevalg og projektdesign.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning/forelæsninger og efterfølgende projektarbejde med vejledning inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Læringsmål

Viden

 • grundlæggende viden om litterære former og litteraturhistorie i de engelsksprogede lande
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie
 • grundlæggende viden om problembaseret læring og metodevalg.

 

Færdigheder

 • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område, at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem, og at indsamle relevant materiale i forhold til dette
 • at analysere litteratur med henblik på form og indhold
 • at analysere centrale litterære og litteraturhistoriske problemstillinger på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
 • at formidle opnået viden om litterære former og litteraturhistorie i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige litteraturhistoriske og litterærkulturelle problemkomplekser
 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern mundtlig prøve i: Litteraturanalyse og litteraturhistorie (med Problembaseret læring) (Literary Analysis and History (w/ Problem-Based Learning)).

Prøveform a: Projektprøve (se studieordningen, § 17). Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Sammen med projektrapporten indleverer de/den studerende en rapport om tilrettelæggelsen og forløbet af projektarbejdet (PBL-rapporten).

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Analysis and Literary History (w/ Problem-Based Learning
ModulkodeBAENG201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet