Anvendt matematik for erhvervsøkonomer

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til samspillet mellem matematik og erhvervsøkonomiske modeller og analyse. Den studerende får indsigt i grundlæggende calculus (herunder differentiering og optimering af funktioner af en eller flere variable) og lineær algebra (herunder vektorregning, matrix-algebra og lineære systemer).

Den studerende vil gennem modulet opbygge forståelse af samspillet mellem matematik og erhvervsøkonomiske modeller og analyser og herigennem blive i stand til selvstændigt at identificere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem brug af grundlæggende matematiske metoder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • samspillet mellem matematik og erhvervsøkonomiske modeller og analyse i praksis.
  • funktioner af en eller flere variable, herunder differentiering og optimering af disse.
  • anvendelse af lineær- og matrix-algebra til erhvervsøkonomisk analyse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at formulere og analysere grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller ved hjælp af matematik, herunder anvendelse af software.
  • at anvende relevante regneregler på typiske funktioner indenfor erhvervsøkonomi, såsom eksponential- og logaritmefunktioner, herunder differentiering af typiske funktioner.
  • praktisk og teoretisk anvendelse af matrix-algebra og metoder til løsning af lineære ligningssystemer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at identificere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger ved brug af grundlæggende matematiske metoder.
  • kritisk at fortolke matematiske løsningsmetoder og resultater relateret til grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller, herunder argumentere for de enkelte skridt i en opgaveløsning på et matematisk grundlag.
  • selvstændigt at tilegne sig viden inden for erhvervsøkonomisk faglitteratur, der anvender matematik.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem kurset.

Prøver

Prøvens navnAnvendt matematik for erhvervsøkonomer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Business Mathematics
ModulkodeBAEØK20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet