Mikroøkonomi

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer den studerende til grundlæggende begreber inden for den mikroøkonomiske teoribygning.

Markedsefterspørgslen, markedsudbuddet og markedsligevægten udledes ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd under forskellige markedsformer. Den studerende sættes i stand til at anvende komparativ statik (dvs. analysere ændringer i ligevægtspris og mængde) på markeder for produktionsoutput, produktionsinput samt på internationale markeder med henblik på at vurdere konsekvenserne for virksomhederne på markedet, herunder konsekvenserne af prisregulering og beskatning.

Årsager til, konsekvenser af og løsninger på forskellige markedsimperfektioner relateret til ufuldkommen konkurrence (monopol, monopolistisk konkurrence og oligopol) samt øvrige imperfektioner (eksternaliteter, offentlige goder og asymmetrisk information) diskuteres med udgangspunkt i den mikroøkonomiske teori og ud fra konkrete cases og eksempler fra virkeligheden.

Modulet fokuserer derfor på betydningen af virksomhedens omgivelser, hvilket også tages op løbende på modulerne i de efterfølgende semestre (eksempelvis i makroøkonomi).

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan man kan definere forskellige markedsformer på outputmarkeder.
  • hvordan man kan identificere forskellige markedsimperfektioner på outputmarkeder.
  • husholdningernes og virksomhedernes adfærd på output- og inputmarkeder.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udføre komparativ statik i forbindelse med ændringer på output- og inputmarkeder. 
  • at analysere årsager til, konsekvenser af samt mulige løsninger på markedsimperfektioner på outputmarkeder, herunder konsekvenserne af dette for virksomhederne på markedet.
  • at reflektere over behovet for økonomisk politik og regulering ved markedsimperfektioner på outputmarkedet, herunder samt konsekvenserne af dette for virksomhederne på markedet.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne identificere mikroøkonomiske problemstillinger på output- og inputmarkeder.
  • at kunne argumentere for anvendelse af mikroøkonomisk teori til analyse af output- og inputmarkeder.
  • at kunne reflektere over betydningen af økonomisk politik og regulering af output- og inputmarkeder.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics
ModulkodeBAEØK20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet