Erhvervsøkonomiske problemstillinger i praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af, at den studerende i en gruppe udforsker erhvervsøkonomiske problemstillinger i praksis. Der udvælges selvstændigt en erhvervsøkonomisk problemstilling, udarbejdes et undersøgelsesdesign og udvælges relevante erhvervsøkonomiske teorier, som i praksis anvendes til at udarbejde en helhedsorienteret analyse af organisationen. Udvælgelse af problemstilling, undersøgelsesdesign og analyse relateres til relevante videnskabsteoretiske overvejelser.

Gruppen organiserer arbejdet med udarbejdelse af projektet selvstændigt og i samarbejde med en vejleder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • teoretiske og praktiske fordele og ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver til undersøgelse af en central erhvervsøkonomisk problemstilling i en konkret organisation.
  • teoretiske og praktiske fordele og ulemper ved at anvende forskellige metodiske perspektiver til undersøgelse af en central erhvervsøkonomisk problemstilling i en konkret organisation.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger i en konkret organisation i samarbejde med eksterne parter.
  • at udvælge og anvende relevante teorier med henblik på at forstå og analysere en praktisk erhvervsøkonomisk problemstilling og på baggrund heraf argumentere for teoretisk forankrede løsningsforslag.
  • at kunne vurdere effekter af valgte strategier i forbindelse med at fremme individuelle og kollektive læreprocesser inden for en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at designe metodiske tilgange til at undersøge centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt være i stand til at reflektere over, hvordan den valgte metodik påvirker analyser og resultater.
  • at kunne kommunikere, argumentere og reflektere på videnskabeligt grundlag over centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger.
  • at proaktivt inddrage centrale interessenters perspektiv og viden i forbindelse med undersøgelsen af praksisnære og teoretiske problemstillinger i relation til en central erhvervsøkonomisk problemstilling og på den baggrund skabe rum for, at nye perspektiver kvalificerer de fremkomne løsningsforslag. 

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende udover projektet har afleveret og fået godkendt skriftligt materiale gennem modulet.
  • Hvis den studerende ikke har opfyldt forudsætningen for deltagelse i den ordinære eksamen, så er det en forudsætning for at deltage i reeksamen, at den studerende har afleveret og fået godkendt et skriftligt produkt.

Prøver

Prøvens navnErhvervsøkonomiske problemstillinger i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med makismalt seks studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReal Time Business Economic Challenges
ModulkodeBAEØK202017
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet